สังขพราหมณ์
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13771
อ่าน  438
 
  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 63

ข้อความบางตอนจาก เรื่องสังขพราหมณ์

พระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่า  เทพธิดานี้กล่าวว่า  ข้าพเจ้าให้

สิ่งนี้ๆ   แก่ท่านบนหลังมหาสมุทร.  ก็เทพธิดานี้กล่าวคำใดแก่เรา  แม้คำนั้น

ก็สำเร็จด้วยบุญของเรา อนึ่ง  เทพธิดานี้จะรู้จักบุญของเราหรือ  หรือไม่รู้จัก

เราจักถามนางดูก่อน  เมื่อจะถามจึงกล่าวคาถานี้ว่า :-

  ท่านผู้มีร่างงาม  มีตะโพกงาม  มีคิ้วและ

ขาอ่อนงาม  มีสะเอวงาม  เป็นอิสระแห่งบุญ

กรรมทั้งหมดของเรา  ท่านทำการบูชา  เซ่น

สรวงเรา  นี้เป็นผลของกรรมอะไรของเรา.

 เทพธิดาได้ฟังดังนั้นคิดว่า  พราหมณ์นี้  ไม่รู้กุศลกรรมที่คนทำไว้

เพราะเหตุนั้นคงจะถามเพื่อรู้  เราจักบอกกะเขา  เมื่อจะบอกถึงเหตุอันเป็น

บุญที่พราหมณ์ได้ถวายร่มและรองเท้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในวันขึ้นเรือ 

  ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


Tag  กุศลกรรม เทพธิดา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ