สังขพราหมณ์
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13771
อ่าน  373
 
            พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 63

                     ข้อความบางตอนจาก เรื่องสังขพราหมณ์

            พระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่า    เทพธิดานี้กล่าวว่า    ข้าพเจ้าให้

สิ่งนี้ ๆ   แก่ท่านบนหลังมหาสมุทร.  ก็เทพธิดานี้กล่าวคำใดแก่เรา  แม้คำนั้น

ก็สำเร็จด้วยบุญของเรา อนึ่ง  เทพธิดานี้จะรู้จักบุญของเราหรือ   หรือไม่รู้จัก

เราจักถามนางดูก่อน   เมื่อจะถามจึงกล่าวคาถานี้ว่า :-

                          ท่านผู้มีร่างงาม  มีตะโพกงาม   มีคิ้วและ

                  ขาอ่อนงาม   มีสะเอวงาม   เป็นอิสระแห่งบุญ

                  กรรมทั้งหมดของเรา    ท่านทำการบูชา    เซ่น

                  สรวงเรา   นี้เป็นผลของกรรมอะไรของเรา.

             เทพธิดาได้ฟังดังนั้นคิดว่า    พราหมณ์นี้    ไม่รู้กุศลกรรมที่คนทำไว้

เพราะเหตุนั้นคงจะถามเพื่อรู้   เราจักบอกกะเขา   เมื่อจะบอกถึงเหตุอันเป็น

บุญที่พราหมณ์ได้ถวายร่มและรองเท้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในวันขึ้นเรือ 

                          ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


Tag  กุศลกรรม เทพธิดา

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ