ขอความรู้
 
kdl003
วันที่  17 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1360
อ่าน  361

พระยสังคิณี จะตรงกับ อภิธัมมสังคหะปริเฉทเท่าไรครับ ช่วยบอกด้วย


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

พระยสังคิณี  คืออะไร ยังไม่เคยได้ยิน กรุณาอธิบายคำนี้ด้วยครับ หรือหมายถึง ธรรมสังคณีปกรณ์ซึ่งเป็นคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก แสดงเรื่องจิต เจตสิก รูป จำแนกโดยนัยต่างๆ   ส่วนพระอภิธรรมมัตถสังคหะ เป็นคัมภีร์รุ่นหลัง ซึ่งท่านรวบรวมใจความจากพระอภิธรรมปิฎก  กล่าวถึง จิต เจตสิกรูปโดยนัยต่างๆ เหมือนกัน  ในพระอภิธรรมปิฎกและอรรถกถาจะมีเนื้อหาที่ละเอียดกว่าพระอภิธรรมมัตถสังคหะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
kdl003
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

ขอโทษครับคงพิมพ์ผิด หมายถึง พระสังคณีปกรณ์ซึ่งเป็นอภิธรรมหมวดแรก อยากรู้ว่า

จะตรงกับในพระอภิธรรมมัตถสังคหะปริเฉทไหน

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2549

พระอภิธรรมมัตถสังคหะ ท่านพระอนุรุทธาจารย์ท่านย่อมาจากพระอภิธรรมปิฎกทั้ง ๗ คัมภีร์พระธรรมสังคณีปกรณ์ตรงกับหลายปริเฉท ตั้งแต่  ๑ - ๗ ก็มีในธรรมสังคณีและอรรถกถาแต่บางเนื้อหาในบางปริเฉทต่างๆ ก็มีในคัมภีร์อื่นเช่นวิภังค์เป็นต้น 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ