ความสับสนของจิตใจ
 
peng
วันที่  18 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1363
อ่าน  507

พอฟัง CD ธรรมะ  ของท่านอาจารย์สุจินต์แล้ว  ทำให้สบายใจ  มีสติ   คิดเป็น และพยายามจะทำในสิ่งที่อาจารย์ท่านสอน   แต่ปฏิบัติยากมาก เช่น การรู้จัก คำว่า โลภะโทสะ โมหะ ซึ่งบางครั้งเรารักใครสักคน ความเห็นแก่ตัวก็เกิด และทำให้มีโลภะ โทสะเข้ามาเกี่ยวข้องรู้ทั้งรู้ก็ยังจัดการไม่ได้และเป็นทุกข์พยายามเข้าใจธรรมะโดยใช้ปัญญาและสติเข้ามาปฏิบัติแต่ก็ยังทำไม่ได้  (ยังว้าวุ่นจิตใจอยู่  พยายามอย่างมากๆ เลย)


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2549

ถ้าเราจัดการกับโลภะ โทสะ โมหะ ได้อย่างง่ายๆ ทุกคนก็จะต้องเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้ว  แต่เนื่องจากอกุศลเหล่านี้จะดับได้ด้วยปัญญาขั้นโลกุตตระ  ในเบื้องต้น ผู้อบรมเจริญปัญญาเพียงรู้ตามเป็นจริงว่าขณะไหนมีสติ ขณะไหนหลงลืมสติ และขณะไหนจิตเป็นกุศล ขณะไหนจิตเป็นอกุศล  อกุศลธรรมทั้งหมดยังคงมีเป็นปกติเพราะความที่เรายังเป็นปุถุชน   แต่สภาพธรรมทั้งหมดเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏเท่านั้น   ไม่ใช่ตัวเรา ตัวเขาเลย ถ้ายึดถือสภาพที่ปรากฏว่าเป็นเรา อกุศลอื่นๆ ย่อมเกิดขึ้นอีกมาก

 
  ความคิดเห็น 2  
 
saowanee.n
วันที่ 20 มิ.ย. 2549

เป็นธรรมดาของปุถุชนค่ะ เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อมีความติดข้องยินดีพอใจในสิ่งใดมาก ความโกรธขุ่นเคืองใจย่อมมีมาก  เมื่อสิ่งนั้นๆ ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาถ้าจะระงับความโกรธก็ต้องระงับความติดข้องให้ได้ ซึ่งก็มีอยู่หนทางเดียวค่ะคือการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
นิมิต
วันที่ 22 ส.ค. 2549
อนุโมทนา
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ