จักรวาลกับโลกธาตุต่างกันอย่างไร
 
คุณประมาท
วันที่  18 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1366
อ่าน  7,673

จักรวาลกับโลกธาตุต่างกันอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2549

โลกธาตุมีความหมายกว้างกว่าจักรวาล  คือ  จักรวาลหนึ่งมีองค์ประกอบดังนี้  มีดวงจันทร์ ๑ ดวงอาทิตย์ ๑  อบายภูมิ ๔  โลกมนุษย์ (ชมพูทวีป) ๑  เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ๑  ดาวดึงส์ ๑  ยามา ๑  ดุสิต ๑  นิมมานรดี ๑  ปรินิมมิตวสวัตตี ๑  พรหมโลกชั้นต่างๆ ตั้งแต่ปฐมฌานภูมิ จนถึงอรูปพรหมภูมิ ทั้งหมดเป็นหนึ่งจักรวาล  สำหรับโลกธาตุมีหลายขนาด คือ โลกธาตุอย่างเล็กมีพันจักรวาล  โลกธาตุอย่างกลางมีล้านจักรวาล โลกธาตุอย่างใหญ่มีแสนโกฏฏิจักวาล

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2549

ดังนั้น  จักรวาลของทางวิทยาศาสตร์  ถ้าเทียบกับความหมายที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง  ก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย  เหมือนจงอยปากยุง ไม่สามารถวัดความลึกของมหาสมุทรได้

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 21 พ.ค. 2550

ได้อ่านข้อความทั้งหมดในพระไตรปิฎกในสูตร ชื่อ จูฬนีสูตร  ทำให้ซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระอานุภาพอย่างยิ่ง ขอยกข้อความบางตอนให้สหายธรรมได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุดครับ

เชิญคลิกอ่าน....

ว่าด้วยแสนโกฏิจักรวาล [จูฬนีสูตร]... ตอนที่ 2 

จูฬนีสูตร ว่าด้วยแสนโกฏิจักรวาล

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 6  
 
olive
วันที่ 18 มิ.ย. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ