เรื่องของจิต
 
showtana
วันที่  18 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1362
อ่าน  416

ขอเรียนถามว่าในเมื่อจิตของคนเราที่รับรู้อารมณ์มี หลายดวง.. แล้วทำไมถึงรับรู้อารมณ์พร้อมๆ ๆ กันหลายๆ ๆ ดวงไม่ได้ .. เช่นในขณะที่มีการเห็น..และการได้ยิน.. และมีการสัมผัส.นั้นคล้ายๆ กับว่าจิตจะรับรู้อารมณ์หลายๆ อย่างไปพร้อมๆ ๆ กันได้ ?..ขอบคุณค่ะ..


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2549

  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงจิตว่ามีหลายประเภท  ตามทวาร อารมณ์ และสัมปยุตตธรรม  คือเมื่อรวมจิตของสัตว์ทั้งหมดในจักรวาล โลกธาตุอันใหญ่นี้ทั้งโดยกาล คืออดีตอนาคต และปัจจุบัน รวมแล้วเมื่อไม่นับส่วนที่เหมือนกันได้จิตจำนวน ๘๙ หรือ ๑๒๑ ประเภท จิตทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปและเกิดทีละขณะ  ไม่มีจิตที่เกิดพร้อมกันหลายขณะ(ในบุคคลคนหนึ่ง)   ถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะความรู้สึกว่าเหมือนจะมีการเห็น การได้ยิน  การสัมผัส ในขณะเดียวกันพร้อมกัน แต่ความจริงไม่พร้อมกันเพราะจิตเกิดดับเร็วมาก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ