การฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  17 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1359
อ่าน  1,102

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หน้าที่ 49

เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๒

๑. มหาจุนทเถรคาถา ว่าด้วยคาถาของพระมหาจุนเถระ

[๒๖๘]  ได้ยินว่า พระมหาจุนทเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้ อย่างนี้ว่า การฟังดี เป็นเหตุให้การฟังเจริญ การฟังเป็นเหตุให้เจริญปัญญา บุคคลจะรู้ประโยชนก็เพราะปัญญา ประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ฯลฯ


  ความคิดเห็น 1  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 18 มิ.ย. 2549
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
muw
วันที่ 22 มิ.ย. 2549

คำว่าเจริญปัญญา หมายความว่าอย่างไรคะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 22 มิ.ย. 2549

คำว่า เจริญปัญญา หมายความว่า การอบรมจากไม่มีทำให้มีขึ้นด้วยการฟัง เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 13 มิ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ