อกุศลกรรมบถ ๑๐ [สังคีติสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13568
อ่าน  3,546

      พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 258

    [๓๕๙]  อกุศลกรรมบถ  ๑๐ ๑.  ปาณาติบาต ๒.  อทินนาทาน ๓.  กาเมสุมิจฉาจาร   ๔.  มุสาวาท ๕.  ปิสุณาวาจา   ๖.  ผรุสาวาจา ๗.  สัมผัปปลาปะ   ๘.  อภิชฌา ๙.  พยาบาท    ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ.  

[๓๖๐]   กุศลกรรมบถ  ๑๐๑.   ปาณาติปาตา  เวรมณี เจตนาเครื่องเว้น จากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป๒.   อทินนาทานา  เวรมณี   เจตนาเครื่องเว้น   จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้๓.   กาเมสุ    มิจฉาจารา    เวรมณี    เจตนาเครื่องเว้น    จากการประพฤติผิดในกาม๔.   มุสาวาท    เวรมณี    เจตนาเครื่องเว้น   จากการพูดเท็จ๕.   ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณี  เจตนาเครื่องเว้น  จากการพูดส่อเสียด๖.   ผรุสาย  วาจาย  เวรมณี   เจตนาเครื่องเว้น  จากการพูดคำหยาบ๗.  สัมผัปปลาปา   เวรมณี   เจตนาเครื่องเว้น  จากการพูดเพ้อเจ้อ๘.  อนภิชฌา    ความไม่โลภอยากได้ของเขา๙.   อัพยาบาท   ความไม่ปองร้ายเขา ๑๐.  สัมมาทิฏฐิ   ความเห็นชอบ.  


Tag  สังคีติสูตร อกุศลกรรมบถ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 17 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 มี.ค. 2555

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 24 มี.ค. 2555

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
munlita
วันที่ 14 ต.ค. 2555

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ส.ค. 2557

บัวควีนสิริกิติ์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลทุกประการของทุกท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 14 ส.ค. 2557

     เจตนาในกรรมบถทั้งสองหมวดนี้  เป็น "กัมมปัจจัย"

     ขออนุโมทนา ฯ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 17 ต.ค. 2561

กราบอนุโมานาขอรับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ