ถามเรื่อง พระวินัย
 
Beckham
วันที่  17 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1356
อ่าน  598

"เว้นจากฟ้อนรำ  ขับร้อง  ประโคมดนตรี และดูการเล่นที่เป็นข้าศึก"  อยากทราบว่า ศีลข้อนี้  ตรงกับ สิกขาบทข้อใด ของพระสงฆ์ครับ (และช่วยบอกแหล่งอ้างอิงด้วย)

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

"เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นที่เป็นข้าศึก"  ไม่ได้มาในศีลที่เป็นพระปาฏิโมกข์(๒๒๗) แต่เป็นสิกขาบทที่มานอกพระปาฏิโมกข์เชิญคลิกอ่าน....

เว้นการฟ้อนรำ การขับร้อง และการประโคมดนตรี[จุลวรรค]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
คุณประมาท
วันที่ 18 มิ.ย. 2549

เคยฟังพระภิกษุสวดในงานศพ  สวดเหมือนเอื้อนเพลงพื้นบ้าน  แต่กล่าวถึงความไม่

เที่ยงของชีวิตไม่ทราบท่านวิทยากรมีความเห็นอย่างไร

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 19 มิ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 7 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ