อายุของพระพุทธศาสนา
 
บรรณวิท
วันที่  16 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1346
อ่าน  2,816

ผมขอถามคำถามเกี่ยวกับอายุของพระพุทธศาสนาครับ

ผมเคยฟังบรรยายจากทางวิทยุแล้วพบว่า  เมื่อสิ้นอายุของพระพุทธศาสนา  จะมีเหตุคือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจะเคลื่อนที่มารวมกัน และโดยที่ไม่มีใครทราบจะมีเปลวไฟเผาจนพระบรมสารีริกธาตุนั้นสูญสลายไป 
   
 ผมมีคำถามสองข้อ ดังนี้ครับ   คำถามข้อแรกคือ ในพระไตรปิฎกมีระบุเวลาของเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้หรือไม่ครับ ว่าจะเกิดในประมาณปีใดของพุทธศักราช   คำถามข้อสองมีว่า ช่วงเวลาที่ไร้ซึ่งพระพุทธศาสนาจะมีอายุนานประมาณเท่าใดจนกว่าพระโพธิสัตว์องค์ใหม่จะมาโปรดก่อนที่จะสิ้นกัปป์นี้ครับ  ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์และบุคคลากรของมูลนิธิฯ มากครับ  และขอให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทและเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 16 มิ.ย. 2549

เหตุการณ์พระบรมสารีรกธาตุอันตรธาน  ในอรรถกถาไม่กล่าวไว้ว่าจะเกิดเมื่อปีใด  แต่มีกล่าวในลักษณะว่า   คนในยุคนั้นไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย   คำสอนของพระพุทธองค์ไม่มีใครสนใจแล้ว คือ น่าจะหลังพ.ศ. ๕๐๐๐   เมื่อพระศาสนาอันตรธานไปแล้ว อีกนานแสนนาน คือไม่สามารถนับจำนวน ปีได้ว่า กี่ล้านๆ ๆ ๆ ปี  จึงจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปจะมาตรัสรู้และโปรดสัตว์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 16 มิ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
arlbtsmrt
arlbtsmrt
วันที่ 2 มิ.ย. 2561

สาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ