อุเบกขาอาศัยเรือนหมายความว่าอย่างไร
 
email
email
วันที่  16 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1349
อ่าน  534
เคยได้ยินว่า   "อุเบกขาอาศัยเรือน"  จำไม่ได้ว่ามาจากไหน  ไม่ทราบว่ามาจากพระไตรปิฎกหรือไม่ กรุณาช่วยอธิบายหน่อยครับว่าหมายความว่าอย่างไร

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

คำว่า " อาศัยเรือน " หมายถึง อาศัยกามคุณ  หรือหมายถึงมีตัณหาเชิญคลิกอ่าน......

 อุเบกขาอาศัยเรือน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

เชิญคลิกอ่าน...เวทนา ๒ อาศัยเรือน

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
audience
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

อ่านข้อความจากพระไตรปิฎกที่ท่านนำมา  ยังไม่เข้าใจ  กรุณาอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
saowanee.n
วันที่ 21 มิ.ย. 2549

เรียน คุณaudience

การที่จะอ่านพระไตรปิฎกให้เข้าใจได้  จะต้องอาศัยการพิจารณาอย่างมากเลยนะคะ  ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนกว่าจะเข้าใจ  เพราะคำตอบทั้งหมดก็อยู่ในนั้นอย่างคำถามของท่านที่ว่า  " อุเบกขาอาศัยเรือนหมายความว่าอย่างไร? "  เวทนามี ๕ แต่ในที่นี้ท่านกล่าวเฉพาะเพียงแค่เวทนา ๓ (โสมนัส, โทมนัสและอุเบกขา)  ส่วนคำว่าอาศัยเรือน  หมายความว่า เวทนาที่เป็นไปกับ  รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฏฐัพพะและธัมมารมณ์   ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ นั่นเอง   ส่วนคำว่าอาศัยเนกขัมมะก็คือนัยตรงกันข้าม  หวังว่าคงพอจะเข้าใจนะคะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chaweewan37
วันที่ 3 ก.ค. 2549

ขออนุโมทนา

ที่ทำให้รู้ความหมาย"อาศัยเรือน"ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ