ธรรมกถึก
 
siwa
วันที่  16 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1353
อ่าน  1,050

ได้ยินคำว่า ธรรมกถึก เวลาฟังบรรยายธรรมของท่านอ.สุจินต์  อยากทราบว่าหมายถึง

อะไรค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 17 มิ.ย. 2549

ธรรมกถึก หมายถึง  ผู้กล่าวธรรม  ผู้แสดงธรรม  นักเทศน์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 ก.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเชิญคลิกอ่าน.....

บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ จำพวก เป็นไฉน [บุคคลบัญญัติ ].......ตอนที่1

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 ก.ย. 2550

 เชิญคลิกอ่าน.....

บุคคลผู้เป็นธรรมกถึก ๔ จำพวก เป็นไฉน [บุคคลบัญญัติ ].......ตอนที่2

    ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เชิญคลิกอ่าน.....
การแสดงธรรมของธรรมกึก [อรรถกถา สามัญญผลสูตร]
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ