อุทัยสูตร
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13206
อ่าน  1,279

แต่อย่างน้อยเราก็พบธัมมะแล้วนี่ครับผมยกพระสูตรมาให้กำลังใจนะครับ ถึงแม้ผู้มีปัญญาจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อไม่เกิดอีกครับ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 26

ข้อความบางตอนจาก

อุทัยสูตร

[๖๘๐] พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝนย่อม ตกบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ แว่น แคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆ ยา จกย่อมขอบ่อยๆ ทานบดีก็ให้บ่อยๆ ทานบดีให้บ่อยๆ แล้ว ก็เข้าถึงสวรรค์ บ่อยๆ ผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆ บุคคลย่อม ลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ คนเขลาย่อมเข้า ถึงครรภ์บ่อยๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้า บ่อยๆ ส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็ เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก ดังนี้

ที่สำคัญต้องเข้าใจข้อปฏิบัติที่ถูก อยากให้ฟังธัมมะท่านอ.สุจินต์ บ่อยๆ นะครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ (บ่อยๆ )

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ