ข้อความบางตอนจากอุทัยสูตร
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  16 ส.ค. 2552
หมายเลข  13206
อ่าน  1,005

แต่อย่างน้อยเราก็พบธัมมะแล้วนี่ครับ  ผมยกพระสูตรมาให้กำลังใจนะครับ

ถึงแม้ผู้มีปัญญาจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อไม่เกิดอีกครับ

      พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 26

                              ข้อความบางตอนจาก  อุทัยสูตร

           [๖๘๐]  พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า

                             กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อย ๆ ฝนย่อม

                   ตกบ่อย ๆ   ชาวนาย่อมไถนาบ่อย ๆ  แว่น

                   แคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อย ๆ  ยา           

                   จกย่อมขอบ่อย ๆ  ทานบดีก็ให้บ่อย ๆ         

                   ทานบดีให้บ่อย ๆ  แล้ว    ก็เข้าถึงสวรรค์

                   บ่อย ๆ ผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อย ๆ         

                   ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อย ๆ  บุคคลย่อม

                   ลำบากและดิ้นรนบ่อย ๆ คนเขลาย่อมเข้า

                   ถึงครรภ์บ่อยๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ

                   บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้า       

                   บ่อย ๆ ส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อย ๆ ก็

                   เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก    ดังนี้.

ที่สำคัญต้องเข้าใจข้อปฏิบัติที่ถูก อยากให้ฟังธัมมะท่านอ.สุจินต์ บ่อยๆนะครับ         ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 20 ส.ค. 2552

สาธุ  ( บ่อย ๆ )

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ