Print 
ไม่ต้องตื่นเต้นกับการผ่านวิปัสสนาญาณของคนอื่น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 พ.ค. 2552
หมายเลข  12246
อ่าน  2,032

ท่านผู้ถามขั้นฟังเขาแล้วก็เข้าใจ  เวลาปฏิบัติเขาก็ผ่านนามรูปปริจเฉทญาณ

ท่านอาจารย์  ผ่านอย่างไร

ท่านผู้ถาม  อันนี้ไม่ใช่ตัวผม

ท่านอาจารย์  เพราะฉะนั้น ไม่ต้องตื่นเต้นกับการผ่านของคนอื่น  จะต้องเป็นปัญญาของท่านเอง  ที่พิจารณารู้ว่า .....ปัญญาที่ได้อบรมเจริญขึ้นๆ จนเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั้น  ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏตามปรกติทีละอย่างทางมโนทวาร  ประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละลักษณะที่กำลังปรากฏ ไม่ใช่เพียงนามธรรมเดียวและรูปธรรมเดียวเท่านั้น

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
toangsg
วันที่ 27 ต.ค. 2552 14:06 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553 12:25 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phawinee
วันที่ 7 ธ.ค. 2555 19:51 น.

กราบเท้า ขอบพระคุณท่านอาจารย์
และขออนโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 21 ธ.ค. 2555 06:37 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ