Print 
โสตาปัตติยังคะ ๔ ไม่เกี่ยวกับสถานที่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 พ.ค. 2552
หมายเลข  12243
อ่าน  2,489

 

ขณะไหนที่มีสติ ก็มีแต่ทุกข์ที่ปรากฏ แต่ไม่ได้แยกรูปนามทางตาทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  เพราะการแยกนั้นแยกกันมาเยอะแยะแล้ว แต่แยกกันตามปริยัติ ดิฉันมีการศึกษาน้อย   เพียงแต่ปฏิบัตินิดๆ หน่อยๆ ที่สำนักปฏิบัติ  เกิดความรู้มาอย่างนั้นก็เรียนให้ทราบ  จะว่ารู้ตามอริยสัจจ์ หรือรู้ตามอะไรก็แล้วแต่จะเข้าใจเถอะค่ะ แต่รู้อย่างนั้นจริงๆ

พอใจในความรู้อย่างนี้แล้วหรือยัง

ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา จะว่าพอใจก็ไม่ได้

ที่กล่าวว่า...ไปสำนักงานปฏิบัติเพื่อความรู้ความเข้าใจในหนทางปฏิบัติ แต่ถ้าไปแล้วไม่รู้ไม่ เข้าใจสภาพธรรม การไปจะมีประโยชน์ไหม

ก็มี ตามธรรมดาเราอยู่บ้านอกุศลเกิดมาก  เมื่อเราไปสำนักปฏิบัติได้พบกัลยาณมิตรที่ดี พบสถานที่ที่สงบเงียบ กุศลจิตก็เกิดมาก อันนี้ดิฉันถือว่ามีประโยชน์

โสตาปัตติยังคะ  องค์ธรรมของการบรรลุโสดาบันมี ๔  คือ ...คบสัปบุรุษ ๑  ฟังธรรมจากท่าน ๑  พิจารณาธรรมที่ได้ฟังด้วยความถูกต้อง ๑ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ...ไม่เกี่ยวกับสถานที่เลย

      ฉะนั้น ในเรื่องของสำนักปฏิบัตินั้น  ควรย้อนกลับไปพิจารณาสำนักของพระผู้มีพระภาค  เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า  สำนักปฏิบัติในสมัยนี้เหมือนกับสำนักของพระผู้มีพระภาคหรือไม่ ?  สำนักของพระผู้มีพระภาคในอดีตกาลนั้น พระภิกษุทั้งหลายบิณฑบาต สนทนาธรรม  ทำกิจต่างๆ ตามพระวินัยบัญญัติ  พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญกุศลทั้งปวง แต่ผู้ที่ไปสู่สำนักปฏิบัติในสมัยนี้  ปฏิบัติเช่นเดียวกับพุทธบริษัทในครั้งนั้น หรือเกินกว่า หรือต่างกัน  ถ้าเหตุคือการปฏิบัติต่างกัน ผลจะเหมือนกันได้ไหม ?  อุบาสกและอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล เช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็ไปพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านได้สร้างไว้  แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่า จะต้องบรรลุมัคค์ผลเฉพาะในสถานที่เหล่านั้น  เพราะท่านเหล่านั้นบรรลุมัคค์ผลนิพพาน ณ สถานที่ต่างๆ กันตามชีวิตประจำวันจริงๆ ของแต่ละท่าน 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 6 พ.ค. 2552 16:29 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
toangsg
วันที่ 27 ต.ค. 2552 14:14 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pimpan
วันที่ 25 ส.ค. 2553 10:04 น.

 สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 25 มิ.ย. 2555 23:50 น.

ถ้าไปปฎิบัติตามสถานที่ปฎิบัติเพราะชอบและถูกใจ จะไม่เป็นการไปเพิ่มโลภะหรือครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 17 มี.ค. 2556 03:40 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
thilda
วันที่ 21 ก.ค. 2556 10:47 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 19 เม.ย. 2561 15:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ