Print 
เพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของขันธ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  29 เม.ย. 2552
หมายเลข  12097
อ่าน  2,491

 

  คำว่า “อนัตตา” นี้คล้ายเส้นผมบังภูเขา บางคนก็รู้ว่า “อนัตตา”แปลว่าอะไร หรือ “อัตตา” แปลว่าอะไร  แต่ถามกันหลายๆ คนก็อธิบายแตกต่างกันหมด โดยมากกล่าวว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ทั้ง ๆ ที่ตัวตนก็ยังมี

   อะไรเป็นตัวตน

   สมมุติว่า ตัวเราเป็นตัวตนอยู่ แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีแต่เพียงขันธ์ ๕ มาประชุมกัน

   เมื่อเป็นขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตน แต่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นขันธ์ ก็เข้าใจว่าเป็นตัวตน

   ทั้งๆ ที่รู้อย่างนี้ เวลาเห็นทางตาก็ว่าเราเป็นผู้เห็น

   เพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของขันธ์ว่า ขันธ์ คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วจริงๆ จึงจำแนกเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน เป็นภายใน เป็นภายนอก หยาบ ละเอียด เลว ประณีต ไกล ใกล้ เมื่อประจักษ์ลักษณะของขันธ์จริงๆ ก็รู้ว่าสภาพธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดดับนั้นเป็นรูปขันธ์ หรือเป็นเวทนาขันธ์ หรือเป็นสัญญาขันธ์ หรือเป็นสังขารขันธ์  หรือเป็นวิญญาณขันธ์ นั่นเอง 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
toangsg
วันที่ 27 ต.ค. 2552 14:11 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 19 พ.ย. 2553 14:49 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 22 เม.ย. 2556 04:43 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
สิริพรรณ
วันที่ 24 ก.พ. 2557 23:08 น.

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 07:06 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 19 เม.ย. 2561 15:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ