ศึกษาเข้าใจ จนกว่าจะรู้ว่าเป็นสภาพธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 เม.ย. 2552
หมายเลข  11970
อ่าน  2,068

ผู้ถาม   กระผมขอเรียนว่า เมื่อได้รับหนังสือธรรมปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้ว ผมอ่านไม่รู้กี่จบครับ ๗-๘ จบ หรือจะกว่าอยากจะปฏิบัติให้ได้ แต่มันเป็นตัวเราเสียทุกที ทางตาก็เราเห็น ไม่ใช่สีเป็นรูป เห็นเป็นนาม นึก ๆ ไปมันก็แพร่สะพัดไปหมดครับ ไม่กระจายหรือไม่เป็นเฉพาะประตู  ไม่เข้านามรูปอย่างที่ว่านี้ขอให้อธิบายอีกทีเถอะครับ

สุ    ขณะที่เห็นทางตา ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามปรกติขณะนั้นได้ไหม?  ....ข้อสำคัญประการแรกก็คือ จะต้องรู้ว่าการอบรมเจริญความรู้จนถึงความสมบูรณ์ของปัญญาที่เป็นนามรูปปริจเฉทญาณนั้น  ต้องเริ่มจากสติระลึกศึกษาลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรม    ที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดก็ตามปรกติ  ไม่ใช่โดยขั้นการฟัง และไม่ใช่พอเห็นก็เริ่มกระวนกระวาย กระสับกระส่าย  นึกกระจัดกระจายว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นรูปและสภาพที่กำลังเห็นเป็นนาม   ขณะนั้นไม่ใช่การระลึกศึกษาลักษณะที่เป็นนามธรรมและลักษณะที่เป็นรูปธรรม                    
     การที่สติปัฏฐานจะเกิดได้นั้น จะต้องเข้าใจลักษณะของนามธรรม และรูปธรรมอย่างถูกต้องก่อน ว่านามธรรมที่กำลังเห็นนั้นเป็นสภาพรู้ ไม่มีรูปร่างตัวตน ไม่ต้องเอาแขน ขา มือ เท้า มาประกอบรวมกันเป็นท่าทางว่ายืน แล้วเห็นนั่งแล้วเห็น  นอนแล้วเห็น สติปัฏฐานระลึกรู้เฉพาะอาการที่กำลังเห็นจริง ๆ ว่าเป็นสภาพรู้ชนิดหนึ่ง  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์บุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น และขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้น  ระลึกรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตานั้น  ก็พิจารณาศึกษาเข้าใจ จนกว่าจะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคลใดๆทั้งสิ้น 

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 16 พ.ย. 2553 16:02 น.

กราบท่านอจ.และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 26 มิ.ย. 2555 22:44 น.

สภาพธรรมเกิดขึ้นชัดเจน มีให้ศึกษาแล้ว จะไม่พยายามทำให้มีขึ้นอีกของจริงแท้ๆทุกขณะ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 12 ธ.ค. 2558 08:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 23 เม.ย. 2561 17:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 16 ธ.ค. 2561 20:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ