นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
 
paderm
paderm
วันที่  9 เม.ย. 2552
หมายเลข  11925
อ่าน  1,411

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  ข้อความจริยาปิฎก  ท่านทั้งหลายจงเห็นความ   เกียจคร้านโดยความเป็นภัย  และเห็นการปรารภ

ความเพียรโดยเป็นทางเกษม   แล้วจงปรารภความเพียรเถิด    นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย    ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย   และเห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษม   แล้วจงกล่าววาจา อ่อนหวานอันสมัครสมานกันเถิด  นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย   

 ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัย   และเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางเกษม  แล้วจงเจริญมรรคอันประกอบด้วยองค์  ๘  ประการเถิด     นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.   ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะเป็นธรรม ไม่มีใคร บุคคลใดบังคับบัญชาได้เลย ประโยชน์ตนจึงสำคัญที่สุดคือการขัดเกลากิเลสและอบรมปัญญาของตนเอง ขออนุโมทนาครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 10 เม.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 10 เม.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 เม.ย. 2552

"...... ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และเห็นความไม่วิวาทโดย

เป็นทางเกษม แล้วจงกล่าววาจา อ่อนหวานอันสมัครสมานกันเถิด นี้เป็นคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย..." ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ING
วันที่ 11 เม.ย. 2552

.........ขออนุโมทนาค่ะ.........

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 เม.ย. 2552
พระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดี ละความชั่ว อบรมจิตให้ผ่องใสค่ะ  (สติปัฏฐาน)
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 เม.ย. 2552
ขออนุโมทนาด้วยครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ