ไม่เป็นผู้จม ไม่เป็นผู้ลอย
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  20 มี.ค. 2552
หมายเลข  11705
อ่าน  2,250

ไม่เป็นผู้จม  ไม่เป็นผู้ลอยอีกต่อไป เพราะการจม และการลอย  แสดงถึงความเป็นผู้ยังข้ามห้วงน้ำคือกิเลสยังไม่ได้ บุคคลผู้ที่จะข้ามกิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่ได้อย่างเด็ดขาดนั้น ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์  ดังนั้น จึงไม่มีทางอื่นที่จะทำให้เป็นผู้หมดจดจากกิเลส ไม่จมลงอยู่ในกิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่อีกต่อไป  นอกจากการอบรมเจริญปัญญา เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพราะนอกจากปัญญาแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาดับกิเลสได้เลย เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะเป็นผู้เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา ซึ่งต้องเริ่มอบรมเจริญจากการศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรมในชีวิตประจำวัน สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ครับ


Tag  กิเลส ข้ามห้วงน้ำ ชีวิตประจำวัน ดับกิเลส ตามลำดับ ทางอื่น ประโยชน์ ปัญญา ผู้จม ผู้ลอย พระธรรม พระอรหันต์ ฟัง ศึกษา สภาพธรรม สะสม สูงสุด หมดจด อบรม เข้าใจ เจริญ เด็ดขาด เห็นถูก
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 21 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2552
เวลาที่มีค่าที่สุดคือมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท (มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา)
 
  ความคิดเห็น 3  
 
saifon.p
วันที่ 21 มี.ค. 2552

เพราะนอกจากปัญญาแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาดับกิเลสได้เลย

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 21 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
choonj
วันที่ 23 มี.ค. 2552

เมื่อไม่จมและไม่ลอยคือพระอรหันต์ และปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยให้ไม่จมและไม่ลอยได้ แต่ปัญญาเป็นพืชที่โตช้า โตไม่ทันใจ แล้วทุกวันนี้การสั่งสมส่วนมากก็เป็นการทำให้จมและลอยอยู่ การที่มีความพอใจที่จะเจริญปัญญาจะไหวมั้ยนี่  ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ