ไม่เป็นผู้จม ไม่เป็นผู้ลอย

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  20 มี.ค. 2552
หมายเลข  11705
อ่าน  2,892

ไม่เป็นผู้จม ไม่เป็นผู้ลอยอีกต่อไป เพราะการจม และการลอย แสดงถึงความเป็นผู้ยังข้ามห้วงน้ำคือกิเลสยังไม่ได้ บุคคลผู้ที่จะข้ามกิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่ได้อย่างเด็ดขาดนั้น ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ ดังนั้น จึงไม่มีทางอื่นที่จะทำให้เป็นผู้หมดจดจากกิเลส ไม่จมลงอยู่ในกิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่อีกต่อไป นอกจากการอบรมเจริญปัญญา เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง เพราะนอกจากปัญญาแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาดับกิเลสได้เลย เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะเป็นผู้เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา ซึ่งต้องเริ่มอบรมเจริญจากการศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรมในชีวิตประจำวัน สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 21 มี.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 21 มี.ค. 2552
เวลาที่มีค่าที่สุดคือมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท (มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา)
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 21 มี.ค. 2552

เพราะนอกจากปัญญาแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาดับกิเลสได้เลย

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 21 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
choonj
วันที่ 23 มี.ค. 2552

เมื่อไม่จมและไม่ลอยคือพระอรหันต์ และปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยให้ไม่จมและไม่ลอยได้ แต่ปัญญาเป็นพืชที่โตช้า โตไม่ทันใจ แล้วทุกวันนี้การสั่งสมส่วนมากก็เป็นการทำให้จมและลอยอยู่ การที่มีความพอใจที่จะเจริญปัญญาจะไหวมั้ยนี่ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ