อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  3 มี.ค. 2552
หมายเลข  11429
อ่าน  996

  พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้าที่ 336

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างย่อมเป็นอุบาสกจัณฑาล  เป็นอุบาสกมีมลทิน  เป็นอุบาสกมีความเศร้าหมองและอุบาสกจัณฑาล  เป็นอุบาสกมีมลทิน  เป็นอุบาสกมีความเศร้าหมองและเป็นอุบาสกต่ำช้า. ธรรม ๕ ประการอะไรบ้าง  (คือ)  เป็นผู้ไม่มีศรัทธา(ในพระรัตนตรัย) ๑  เป็นคนทุศีล ๑  เป็นคนถือมงคลตื่นข่าว  คือเชื่อมงคล  (ฤกษ์,  ยาม)  ไม่เชื่อกรรม  ๑  แสวงหาทักขิไณยบุคคลนอกจากศาสนานี้  (พุทธศาสนา) ๑  บำเพ็ญกุศลในศาสนานั้น ๑.


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 4 มี.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ