ไม่ศีกษาพระธรรม ดับกิเลสไม่ได้
 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 ก.พ. 2552
หมายเลข  11215
อ่าน  1,851

ก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนั้น มีผู้ที่รักษาศีลวิรัติทุจริต และเจริญสมถภาวนาจนถึงอรูปฌานขั้นสูงสุด คือ ... เนวสัญญานาสัญญายตนฌานระงับกิเลสได้ชั่วคราวเป็นวิกขัมภนปหาน แต่ไม่มีใครสามารถดับอนุสัยกิเลสได้

เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขย แสนกัปป์ มาแล้ว จึงทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงหนทางปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม จึงมีพระอริยสงฆ์สาวก ผู้บรรลุอริยสัจจธรรมดับกิเลสได้เป็นจำนวนมาก สืบต่อมาจนตราบเท่าที่มีผู้ศึกษา และปฏิบัติธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้ และได้ทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดตลอด ๔๕ พรรษา พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วนั้น สุขุม ละเอียด ลึกซึ้ง เพราะทรงแสดงลักษณะของสภาพธรรมทั้งหลายที่ทรงตรัสรู้ โดยทรงประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ ถ้าผู้ใดไม่ศีกษาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียด ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ก็ย่อมไม่สามารถอบรมเจริญปัญญา ที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมและดับกิเลสได้ 

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 15 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 3 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pamali
วันที่ 4 พ.ย. 2553

กราบท่านอ. และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอ. ทุกๆ ท่านค่ะ ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
รษิพร
วันที่ 5 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 29 มิ.ย. 2555

พระธรรมที่บ้านธัมมะนำมาแสดงนั้น รู้สึกกินใจมากครับและสะกิดความรู้สึกมากจริงๆ ครับ

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ