หนทางเดียว คือ การเจริญอริยมัคค์มีองค์ ๘
 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 ก.พ. 2552
หมายเลข  11220
อ่าน  1,299

สภาพธรรมแต่ละอย่าง เกิดขึ้นแล้ว ก็ดับหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางปฏิบัติที่จะอบรมเจริญปัญญาให้รู้แจ้งสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่า มีหนทางเดียว คือ การเจริญอริยมัคค์มีองค์ ๘ ได้แก่

สัมมาทิฏฐิ (ปัญญาเจตสิก) ๑

สัมมาสังกัปปะ (วิตกเจตสิก) ๑

สัมมาวาจา (สัมมาวาจาเจตสิก) ๑

สัมมากัมมันต (สัมมากัมมันตเจตสิก) ๑

สัมมาอาชีวะ (สัมมาอาชีวเจตสิก) ๑

สัมมาวายามะ (วิริยเจตสิก) ๑

สัมมาสติ (สติเจตสิก) ๑

สัมมาสมาธิ (เอกัคคตาเจตสิก) ๑

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
hadezz
วันที่ 13 ก.พ. 2552

พบแล้วหนทางดับทุกข์   มีหนทางเดียว  อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
A-care
วันที่ 13 ก.พ. 2552

ไม่ค่อยเข้าใจแฮะ
q;

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pamali
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ