ต่างกันที่อารมณ์และระดับขั้นของปัญญา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 ก.พ. 2552
หมายเลข  11217
อ่าน  1,635

การเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนา ต่างกันที่อารมณ์และระดับขั้นของปัญญา   

สมถภาวนา มีอารมณ์ที่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต พิจารณาแล้วสงบ จนตั้งมั่นแน่วแน่ที่อารมณ์นั้นอารมณ์เดียว

วิปัสสนาภาวนา มีปรมัตถอารมณ์ คือ นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วดับไป เป็นอารมณ์ที่มหากุศลญาณสัมปยุตตจิต เริ่มสังเกตพิจารณาทีละอารมณ์บ่อยๆ เนืองๆ จนรู้ว่าเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่าง ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน

ผลของสมถภาวนา ทำให้เกิดเป็นพรหมบุคคลในพรหมภูมิ ผลของวิปัสสนาภาวนา ทำให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงและดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามขั้นของโลกุตตรมัคคจิตซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จนถึงอรหัตตมัคคจิตซึ่งดับกิเลสหมดไม่เหลือเลย จึงดับสังสารวัฏฏ์ ไม่เกิดอีกเลย

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 15 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 29 มิ.ย. 2555

ต้องสั่งสมความเข้าใจก่อนครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ