ทรงแสดงสภาพธรรมเป็นไปทางตาหู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  10 ก.พ. 2552
หมายเลข  11216
อ่าน  1,894

การที่ปัญญาจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรม ตามความเป็นจริงได้นั้น ก็จะต้องเข้าใจถูกตั้งแต่เบื้องต้นว่า สภาพธรรมที่ปัญญาจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงนั้นคืออะไร คือทุกสิ่งที่เป็นของจริงที่กำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในขณะนี้เอง แสดงว่า ทุกขณะที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะและคิดนึกนั้น ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏ เป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกวันทุกขณะโดยละเอียด เพื่อให้เห็นโทษของอกุศล

ธรรมและภัยของสังสารวัฏฏ์ ซึ่งเมื่อยังไม่เห็นโทษภัยของสังสารวัฏฏ์ ก็ย่อมไม่เพียรอบรมเจริญวิปัสสนา ซึ่งเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงจนดับกิเลสได้

ดาวน์โหลดหนังสือ  --> 

ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
pamali
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 29 มิ.ย. 2555

ขอบพระคุณครับ และกราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 18 ต.ค. 2561

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
panasda
วันที่ 24 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ