อริยบุคคล
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10322
อ่าน  1,975

     อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ)+ปุคฺคล (บุคคล สัตว์) บุคคลผู้ไกลจากกิเลส หมายถึง ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งพระนิพพานละอนุสัยกิเลส ทำให้พ้นจากความเป็นปุถุชน กลายเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าได้แก่คู่แห่งบุรุษ๔ นับเรียงตัวบุคคลได้๘ คือโสดาปัตติมรรค๑ โสดาปัตติผล๑ สกทาคามิมรรค๑ สกทาคามิผล ๑ อนาคามิมรรค๑ อนาคามิผล๑ อรหัตตมรรค๑ อรหัตตผล๑  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

การละอนุสัยกิเลสช่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ ขออนุโมทนากับท่านผู้เพียรเผากิเลสขั้นละเอียดด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามา
วันที่ 23 เม.ย. 2554

อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ