อริยบุคคล

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10322
อ่าน  2,757

อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ) +ปุคฺคล (บุคคล สัตว์)

บุคคลผู้ไกลจากกิเลส หมายถึง ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งพระนิพพานละอนุสัยกิเลส ทำให้พ้นจากความเป็นปุถุชน กลายเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าได้แก่คู่แห่งบุรุษ ๔ นับเรียงตัวบุคคลได้ ๘ คือ

โสดาปัตติมรรค ๑ โสดาปัตติผล ๑

สกทาคามิมรรค ๑ สกทาคามิผล ๑

อนาคามิมรรค ๑ อนาคามิผล ๑

อรหัตตมรรค ๑ อรหัตตผล ๑


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

การละอนุสัยกิเลสช่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ ขออนุโมทนากับท่านผู้เพียรเผากิเลสขั้นละเอียดด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สามา
วันที่ 23 เม.ย. 2554

อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ