อรูปฌานจิต

 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 พ.ย. 2551
หมายเลข  10356
อ่าน  2,024

อรูป (ไม่มีรูป) +ฌาน (สภาพที่เพ่ง เผา) +จิตฺต (จิต)

สภาพจิตที่มีการเพ่งอารมณ์ที่เป็นอรูปกรรมฐาน หมายถึง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง คือ

อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง

อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง

อรูปาววจรกิริยาจิต ๔ ดวง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ