อรูปฌานจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 พ.ย. 2551
หมายเลข  10356
อ่าน  1,625

     อรูป(ไม่มีรูป)+ฌาน (สภาพที่เพ่ง เผา)+จิตฺต (จิต) สภาพจิตที่มีการเพ่งอารมณ์ที่เป็นอรูปกรรมฐาน หมายถึง อรูปาวจรจิต๑๒ ดวง คือ อรูปาวจรกุศลจิต๔ ดวง อรูปาวจรวิบากจิต๔ ดวง อรูปาววจรกิริยาจิต๔ ดวงเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ