อรูปพรหมภูมิ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 พ.ย. 2551
หมายเลข  10357
อ่าน  2,487

อรูป (ไม่มีรูป) + พฺรหฺม (ผู้ประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่) + ภูมิ (ที่อยู่ ที่เกิด)

ภูมิของพรหมที่ไม่มีรูป หมายถึง สถานที่เกิดของบุคคลที่อบรมอรูปฌานกุศลจิต เมื่อฌานจิตไม่เสื่อมก่อนจุติจิตเกิด หลังจากตายแล้ว อรูปฌานวิบากจิตซึ่งเป็นผลของอรูปฌานกุศลจิต จะเกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิ เป็นอรูปพรหมบุคคลตามกำลังของอรูปฌาน ซึ่งมี ๔ ขั้น อรูปพรหมภูมิจึงมี ๔ ภูมิ คือ อากาสานัญจายตนภูมิ ๑ วิญญาณัญจายตนภูมิ ๑ อากิญจัญญายตนภูมิ ๑ และเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ ๑


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ