อริยสาวก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10324
อ่าน  1,947

     อริย(ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ)+สาวก (ผู้ฟัง) สาวกผู้ไกลจากกิเลส หมายถึง ผู้ที่ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ได้ความเลื่อมใสและมีความเข้าใจ จึงน้อมประพฤติปฏิบัติตามจนบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล คือเป็นสงฆ์สาวก๔ คู่ ๘ บุคคล ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันอุดมนั่นเอง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 15 มิ.ย. 2553

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557

     สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ