อริยสาวก

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10324
อ่าน  3,996

อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ) +สาวก (ผู้ฟัง)

สาวกผู้ไกลจากกิเลส หมายถึง ผู้ที่ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ได้ความเลื่อมใสและมีความเข้าใจ จึงน้อมประพฤติปฏิบัติตามจนบรรลุความเป็นพระอริยบุคคล คือเป็นสงฆ์สาวก ๔ คู่ ๘ บุคคล ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันอุดมนั่นเอง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khan
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 15 มิ.ย. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
วันที่ 19 ก.ค. 2557

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ