อริยมรรคญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10321
อ่าน  2,053

     อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ) +มคฺค (ทางเดิน หนทาง) +ญาณ (ความรู้ ปัญญา ) ปัญญาที่รู้หนทางที่ทำให้เป็นพระริยเจ้า หมายถึง ปัญญาที่เกิดพร้อมกับมัคคจิตทำกิจประหาณกิเลสคือมิจฉาทิฎฐิ อวิชชา และกิเลสในฐานเดียวกัน ตามกำลังของมรรคแต่ละขั้น
     ปัญญาที่เป็นมรรคญาณนี้เป็น ทุภโตวุฎฐาน คือ ออกโดยส่วน๒ ได้แก่ ออกจากสังขารนิมิต เพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ และออกจากปวัตตขันธ์ คือขันธ์ที่เป็นไปตามกิเลส เพราะละกิเลสได้เด็ดขาดเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ