อริยมรรคญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ย. 2551
หมายเลข  10321
อ่าน  2,153

อริย (ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลส ประเสริฐ) +มคฺค (ทางเดิน หนทาง) +ญาณ (ความรู้ ปัญญา)

ปัญญาที่รู้หนทางที่ทำให้เป็นพระริยเจ้า หมายถึง ปัญญาที่เกิดพร้อมกับมัคคจิตทำกิจประหาณกิเลสคือมิจฉาทิฎฐิ อวิชชา และกิเลสในฐานเดียวกัน ตามกำลังของมรรคแต่ละขั้น

ปัญญาที่เป็นมรรคญาณนี้เป็น ทุภโตวุฎฐาน คือ ออกโดยส่วน ๒ ได้แก่ ออกจากสังขารนิมิต เพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ และออกจากปวัตตขันธ์ คือขันธ์ที่เป็นไปตามกิเลส เพราะละกิเลสได้เด็ดขาด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ