เริ่มต้นจากศูนย์
 
bauloy
bauloy
วันที่  15 ต.ค. 2551
หมายเลข  10134
อ่าน  1,449
อยากทราบว่าจะศึกษาแก่นแท้ของพระธรรมอย่างไร ควรเริ่มต้นจากจุดไหน  ควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ผลดีและมั่งคงแน่นอน  ไม่หลงทาง   เริ่มตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลย  บางครั้งก็สับสนเหมือนกัน แต่เท่าที่ฟังและพิจารณา ธรรมะที่ อ.สุจินต์ฯ อธิบายมาเข้าใจง่าย แต่ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนก่อน

Tag  ศึกษา ศึกษาธรรม เริ่มที่ไหน เริ่มศึกษาธรรม

  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 15 ต.ค. 2551

เริ่มจากการเห็นคุณค่าของการฟังพระสัทธรรม

เมื่อได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรอง

หากข้องใจก็ไต่ถาม

 

ส่วนการจะเริ่มฟังจากจุดไหนก่อนนั้น

ผมเห็นว่า เราสั่งสม อัธยาศัย  กิเลส และวาสนามาต่างๆกัน

พระศาสดาก็ทรงประทานเทศนาอันวิจิตรคล้อยตามอัธยาศัยของผู้ฟัง

ดังนั้นหากคุณตั้งใจฟังพระสัทธรรมด้วยความเคารพ 

ไม่นานนักคุณก็จะทราบว่า  อัธยาศัยของคุณน้อมไปในทางใด


ขออนุโมทนาครับ

 

ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า

ผู้ทรงมีพระสัทธรรมเป็นรัศมี

ส่องสว่างกำจัดความมืดในใจของปวงชน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
choonj
วันที่ 16 ต.ค. 2551


     ตามประสบการณ์ของผม        เมื่อยังไม่รู้อะไรเลยคือจากศูนย์   ก็ต้องศึกษาพื้นฐานศาสนาก่อน   พื้นฐานศาสนาก็จะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนาให้รู้จักว่าศาสนาคืออะไร ฯลฯ   จนรู้จัก ปรมัตถธรรมคือ รูป จิต เจตสิก นิพพาน       ในขณะที่ศึกษาพื้นฐานอยู่นั้น การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้       และ เมื่อรู้พื้นฐานการฟังธรรม  ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น    แต่รู้ไหมพื้นฐานอย่างเดียวจะให้เข้าใจ  ศึกษากันเป็นหลายๆ  ปี   พวกเราโชคดีที่มีอาจารย์ได้เตรียมทุกอย่างที่ถูกต้องไว้ให้ฟัง       การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กล่าวอีกครั้งที่ว่าสำคัญที่สุด  เพราะในยุคพระพุทธเจ้า อริยบุคลมีได้เพราะการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า   การฟังสิ่งที่ถูกต้องนั้นหาได้ยาก  เมื่อได้ฟังจีงเรียกได้ว่าไม่เสียชาติเกิด       เมื่อเริ่มต้นจากศูนย์ก็ขอแนะนำให้ฟังชุดปกิณณกะในเว็บนี้ เพราะผู้ถามก็จะถามจากไม่รู้อะไรเลยซึ่งจะเข้าใจง่าย  จะเข้าใจมากน้อยขนาดไหน   ก็ขี้นอยู่กับเข้าใจพื้นฐานขนาดไหน    จึงเห็นได้ว่าการเข้าใจพื้นฐานก็สำคัญจีงต้องเรียนให้เข้าใจหลายๆ ปี       นอกจากนี้ก็ต้องมีการสนทนาธรรม  การสอบถาม  มีเพื่อนทางธรรม ฯลฯ   มีอาจารย์หลายๆ ท่านคอยช่วย  การศึกษาจึงจะได้ผล แล้วยังต้องมีความอดทน  เพราะการศึกษานี้จะเป็นไปนานแสนนานจนไม่รู้ว่านานเท่าไร เป็นร้อย เป็นพันชาติ  เพราะยากแสนยากกว่าจะเป็นอริยบุคล ถ้าไม่มีความอดทนอย่างยิ่งก็ล้มเหลว

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
happyindy
วันที่ 16 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

เริ่มต้นจากศูนย์

และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็น

0.0000001

ไปจนมากกว่านี้

ทีละนิดละน้อยเรื่อย ๆ ได้

ด้วยการ

ฟังพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ได้คลิกไปอ่านที่

เริ่มต้นศึกษา  

หัวข้อธรรมะมีมากมายจริง ๆ จะเริ่มเรียนรู้อะไร.. ดี  

ผู้ที่เริ่มสนใจศึกษา ควรเริ่มตรงจุดไหน 

อ่านแล้วได้รับประโยชน์มากค่ะ   เรียนคุณbauloy  คลิกอ่านดูค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ต.ค. 2551

เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี คือตั้งใจฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
dhammafellow
วันที่ 19 ต.ค. 2551

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
saifon.p
วันที่ 8 มี.ค. 2552

และที่สำคัญ ควรเข้าใจทุกคำที่อ่าน ด้วยนะคะ

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
panthip777
วันที่ 8 มี.ค. 2552

เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี คือตั้งใจฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Kanjana.B
วันที่ 18 พ.ค. 2552

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ