เริ่มต้นจากศูนย์
 
bauloy
bauloy
วันที่  15 ต.ค. 2551
หมายเลข  10134
อ่าน  1,577

อยากทราบว่าจะศึกษาแก่นแท้ของพระธรรมอย่างไร ควรเริ่มต้นจากจุดไหน ควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ผลดีและมั่งคงแน่นอน ไม่หลงทาง เริ่มตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลย

บางครั้งก็สับสนเหมือนกัน แต่เท่าที่ฟังและพิจารณา ธรรมะที่ อ.สุจินต์ อธิบายมาเข้าใจง่าย แต่ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนก่อน


Tag  ศึกษา ศึกษาธรรม เริ่มที่ไหน เริ่มศึกษาธรรม
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 15 ต.ค. 2551

เริ่มจากการเห็นคุณค่าของการฟังพระสัทธรรม เมื่อได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรอง หากข้องใจก็ไต่ถาม ส่วนการจะเริ่มฟังจากจุดไหนก่อนนั้น ผมเห็นว่า เราสั่งสมอัธยาศัย กิเลส และวาสนามาต่างๆ กัน พระศาสดาก็ทรงประทานเทศนาอันวิจิตรคล้อยตามอัธยาศัยของผู้ฟัง ดังนั้นหากคุณตั้งใจฟังพระสัทธรรมด้วยความเคารพ ไม่นานนักคุณก็จะทราบว่า อัธยาศัยของคุณน้อมไปในทางใด

ขออนุโมทนาครับ

ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า

ผู้ทรงมีพระสัทธรรมเป็นรัศมี

ส่องสว่างกำจัดความมืดในใจของปวงชน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
choonj
วันที่ 16 ต.ค. 2551

ตามประสบการณ์ของผม เมื่อยังไม่รู้อะไรเลยคือจากศูนย์ ก็ต้องศึกษาพื้นฐานศาสนาก่อน พื้นฐานศาสนาก็จะสอนทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนาให้รู้จักว่าศาสนาคืออะไร ฯลฯ จนรู้จัก ปรมัตถธรรม คือ รูป จิต เจตสิก นิพพาน ในขณะที่ศึกษาพื้นฐานอยู่นั้น การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้ และเมื่อรู้พื้นฐานการฟังธรรม ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่รู้ไหม พื้นฐานอย่างเดียวจะให้เข้าใจ ศึกษากันเป็นหลายๆ ปี พวกเราโชคดีที่มีอาจารย์ได้เตรียมทุกอย่างที่ถูกต้องไว้ให้ฟัง

การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด กล่าวอีกครั้งที่ว่าสำคัญที่สุด เพราะในยุคพระพุทธเจ้า อริยบุคลมีได้เพราะการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า การฟังสิ่งที่ถูกต้องนั้นหาได้ยาก เมื่อได้ฟังจึงเรียกได้ว่าไม่เสียชาติเกิด เมื่อเริ่มต้นจากศูนย์ ก็ขอแนะนำให้ฟังชุดปกิณณกะในเว็บนี้ เพราะผู้ถามก็จะถามจากไม่รู้อะไรเลย ซึ่งจะเข้าใจง่าย จะเข้าใจมากน้อยขนาดไหน ก็ขี้นอยู่กับเข้าใจพื้นฐานขนาดไหน จึงเห็นได้ว่าการเข้าใจพื้นฐานก็สำคัญจึงต้องเรียนให้เข้าใจหลายๆ ปี นอกจากนี้ก็ต้องมีการสนทนาธรรม การสอบถาม มีเพื่อนทางธรรม ฯลฯ มีอาจารย์หลายๆ ท่านคอยช่วย การศึกษาจึงจะได้ผล แล้วยังต้องมีความอดทน เพราะการศึกษานี้จะเป็นไปนานแสนนานจนไม่รู้ว่านานเท่าไร เป็นร้อย เป็นพันชาติ เพราะยากแสนยากกว่าจะเป็นอริยบุคล ถ้าไม่มีความอดทนอย่างยิ่งก็ล้มเหลว

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
happyindy
วันที่ 16 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

เริ่มต้นจากศูนย์และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 0.0000001 ไปจนมากกว่านี้ ทีละนิดละน้อยเรื่อยๆ ได้ด้วยการฟังพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ได้คลิกไปอ่านที่

เริ่มต้นศึกษา  

หัวข้อธรรมะมีมากมายจริงๆ จะเริ่มเรียนรู้อะไร.. ดี  

ผู้ที่เริ่มสนใจศึกษา ควรเริ่มตรงจุดไหน 

อ่านแล้วได้รับประโยชน์มากค่ะ

เรียนคุณ bauloy คลิกอ่านดูค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ต.ค. 2551

เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี คือตั้งใจฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
dhammafellow
วันที่ 19 ต.ค. 2551

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
saifon.p
วันที่ 8 มี.ค. 2552

และที่สำคัญ ควรเข้าใจทุกคำที่อ่าน ด้วยนะคะ

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
panthip777
วันที่ 8 มี.ค. 2552

เริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี คือตั้งใจฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Kanjana.B
วันที่ 18 พ.ค. 2552

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 พ.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ