รายการวิทยุ
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ออกอากาศรายการสนทนาธรรมทั่วประเทศทางสถานีวิทยุตามวัน-เวลาในตาราง


ภาคกลาง
 • กรุงเทพมหานคร
  • AM 576ตชด.
   06:00 น.ทุกวัน
   20:30 น.ทุกวัน
  • AM 594พล.ปตอ.
   23:07 น.ทุกวัน
  • AM 891สวท. กรมประชาสัมพันธ์
   21:05 น.จันทร์ - พุธ
  • AM 945ทอ.01
   18:00 น.ทุกวัน
  • FM 87.5, AM 1071รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
  • AM 1422พล.1
   06:00 น.ทุกวัน
   17:00 น.ทุกวัน
   21:00 น.ทุกวัน
  • FM 91สวพ.
   05:30 น.ทุกวัน
 • กาญจนบุรี
  • AM 1539พล.ร.9
   14:00 น.อาทิตย์
  • FM 106.25รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • ชัยนาท
  • FM 96.25รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
ภาคเหนือ
 • กำแพงเพชร
  • AM 738ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • FM 105ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • เชียงใหม่
  • AM 738วปถ.2
   20:30 น.จันทร์ - เสาร์
  • FM 101.5ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • FM 106.75รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • เชียงราย
  • AM 999ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • AM 1224ทอ.015
   18.30 น.ทุกวัน
 • นครสวรรค์
  • AM 801ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • น่าน
  • FM 99.5ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • เพชรบูรณ์
  • FM 99.5ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • พิษณุโลก
  • AM 1026สวท. กรมประชาสัมพันธ์
   22:10 น.ทุกวัน
  • AM 1116ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • AM 1242ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • AM 1377พล.ร.4
   05:00 น.ทุกวัน
  • FM 92.25รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
  • FM 104.25สวท. กรมประชาสัมพันธ์
   22:10 น.ทุกวัน
 • แพร่
  • AM 585ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • FM 103.5ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • พะเยา
  • FM 107.25ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • พิจิตร
  • AM 1449ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • ลำปาง
  • FM 101.75ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • ลำพูน
  • FM 107.5ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • สุโขทัย
  • AM 1287ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • FM 102.25ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
 • อุตรดิตถ์
  • AM 1287ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
  • FM 97.5ทภ.3
   21:00 น.ทุกวัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น
  • AM 1152รด.
   20:30 น.จันทร์ - ศุกร์
  • FM 101.75มจร.
   06:00 น.ทุกวัน
 • นครราชสีมา
  • FM 87.5รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
 • ร้อยเอ็ด
  • FM 102.75อ.โพนทอง
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
 • สกลนคร
  • FM 87.5รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
 • อุดรธานี
  • AM 684ยานเกราะ
   20:30 น.จันทร์ - เสาร์
  • FM 87.5รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
 • อุบลราชธานี
  • AM 801ทอ.08
   05:00 น.ทุกวัน
  • FM 87.5รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี
  • FM 102.75ส.วย.
   09:10 น.ทุกวัน
 • ปราจีนบุรี
  • AM 855มทบ.12
   06:00 น.จันทร์ - ศุกร์
  • FM 88.25พล.ร.2 รอ.
   06:00 น.จันทร์ - ศุกร์
 • ระยอง
  • AM 774พล.ม.2 รอ.
   05:30 น.จันทร์ - ศุกร์
  • FM 87.5รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช
  • AM 684ทภ.4
   06:05 น.จันทร์ - เสาร์
  • AM 1044ทภ.4
   06:05 น.จันทร์ - เสาร์
 • ภูเก็ต
  • FM 891 ปณ.
   05:00 น.ทุกวัน
  • FM 99.25รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • ปัตตานี
  • FM 92.25ทภ.4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
   10:00 น.ทุกวัน
 • ประจวบคีรีขันธ์
  • FM 96.25สถานีวิทยุศูนย์ทหารราบ ค่ายธนรัชต์
   13:00 น.ทุกวัน
  • FM 89.25รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • ยะลา
  • FM 89รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • ระยอง
  • AM 774พล.ม.2 รอ.
   05:30 น.จันทร์ - ศุกร์
  • FM 87.75รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • สงขลา
  • FM 103.25รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
   21:00 น.เสาร์ - อาทิตย์
 • สุราษฎร์ธานี
  • FM 95.50สวท.
   05:00 น.จันทร์ - ศุกร์
  • FM 87.5รัฐสภา
   05:00 น.จันทร์ - พุธ
จังหวัด สถานี ความถี่ เวลา วัน
กรุงเทพฯ สวพ. FM 91 05:30 น. ทุกวัน
ทอ.01 AM 945 18:00 น. ทุกวัน
พล.1 AM 1422 06:00 น. ทุกวัน
17:00 น. ทุกวัน
21:00 น. ทุกวัน
ตชด. AM 576 06:00 น. ทุกวัน
20:30 น. ทุกวัน
รัฐสภา FM 87.5, AM 1071 05:00 น. จันทร์ - พุธ
พล.ปตอ. AM 594 23:07 น. ทุกวัน
สวท. กรมประชาสัมพันธ์ AM 891 21:05 น. จันทร์ - พุธ
กาญจนบุรี พล.ร.9 AM 1539 14:00 น. อาทิตย์
รัฐสภา FM 106.25 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
กำแพงเพชร ทภ.3 AM 738, FM 105 21:00 น. ทุกวัน
ขอนแก่น รด. AM 1152 20:30 น. จันทร์ - ศุกร์
มจร. FM 101.75 06:00 น. ทุกวัน
เชียงใหม่ ทภ.3 FM 101.5 21:00 น. ทุกวัน
วปถ.2 AM 738 20:30 น. จันทร์ - เสาร์
รัฐสภา FM 106.75 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
เชียงราย ทภ.3 AM 999 21:00 น. ทุกวัน
ทอ.015 AM 1224 18.30 น. ทุกวัน
ชัยนาท รัฐสภา FM 96.25 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
ชลบุรี ส.วย. FM 102.75 09:10 น. ทุกวัน
นครสวรรค์ ทภ.3 AM 801 21:00 น. ทุกวัน
น่าน ทภ.3 FM 99.5 21:00 น. ทุกวัน
นครราชสีมา รัฐสภา FM 87.5 05:00 น. จันทร์ - พุธ
นครศรีธรรมราช ทภ.4 AM 684, AM 1044 06:05 น. จันทร์ - เสาร์
เพชรบูรณ์ ทภ.3 FM 99.5 21:00 น. ทุกวัน
พิษณุโลก ทภ.3 AM 1242, AM 1116 21:00 น. ทุกวัน
สวท. กรมประชาสัมพันธ์ AM 1026, FM 104.25 22:10 น. ทุกวัน
พล.ร.4 AM 1377 05:00 น. ทุกวัน
รัฐสภา FM 92.25 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
แพร่ ทภ.3 AM 585, FM 103.5 21:00 น. ทุกวัน
พะเยา ทภ.3 FM 107.25 21:00 น. ทุกวัน
พิจิตร ทภ.3 AM 1449 21:00 น. ทุกวัน
ภูเก็ต 1 ปณ. FM 89 05:00 น. ทุกวัน
รัฐสภา FM 99.25 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
ปัตตานี ทภ.4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร FM 92.25 10:00 น. ทุกวัน
ประจวบคีรีขันธ์ สถานีวิทยุศูนย์ทหารราบ ค่ายธนรัชต์ FM 96.25 13:00 น. ทุกวัน
รัฐสภา FM 89.25 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
ปราจีนบุรี พล.ร.2 รอ. FM 88.25 06:00 น. จันทร์ - ศุกร์
มทบ.12 AM 855 06:00 น. จันทร์ - ศุกร์
ยะลา รัฐสภา FM 89 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
ระยอง พล.ม.2 รอ. AM 774 05:30 น. จันทร์ - ศุกร์
รัฐสภา FM 87.75 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง FM 102.75 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
ลำปาง ทภ.3 FM 101.75 21:00 น. ทุกวัน
ลำพูน ทภ.3 FM 107.5 21:00 น. ทุกวัน
สกลนคร รัฐสภา FM 87.5 05:00 น. จันทร์ - พุธ
สุโขทัย ทภ.3 FM 102.25, AM 1287 21:00 น. ทุกวัน
สงขลา รัฐสภา FM 103.25 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
21:00 น. เสาร์ - อาทิตย์
สุราษฎร์ธานี สวท. FM 95.50 05:00 น. จันทร์ - ศุกร์
รัฐสภา FM 87.5 05:00 น. จันทร์ - พุธ
อุดรธานี ยานเกราะ AM 684 20:30 น. จันทร์ - เสาร์
รัฐสภา FM 87.5 05:00 น. จันทร์ - พุธ
อุบลราชธานี ทอ.08 AM 801 05:00 น. ทุกวัน
รัฐสภา FM 87.5 05:00 น. จันทร์ - พุธ
อุตรดิตถ์ ทภ.3 AM 1287, FM 97.5 21:00 น. ทุกวัน