แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๖๙ ตอนที่ ๑๖๘๑ – ๑๖๙๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๖๙ ตอนที่ ๑๖๘๑ – ๑๖๙๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.43 MB

     ไม่ต้องคิด ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องหาวิธีอื่น สติระลึกสิ่งที่กำลังปรากฏหรือยัง ถ้ายัง เวลาที่สติเกิดเป็นอย่างไร นี่คือเริ่มที่จะอบรม ค่อย ๆ พิจารณาไปทีละเล็ก ทีละน้อย จะทำอะไรมากกว่านี้ก็ทำไม่ได้ เพราะว่าอวิชชาที่สะสมมาปิดบังไว้มาก เพียงชั่วขณะที่สติระลึกได้ นี่ก็เป็นบุญแล้ว


หมายเลข  676
ปรับปรุง  20 พ.ย. 2563

หนังสือแนะนำ