แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๗๒ ตอนที่ ๑๗๑๑ – ๑๗๒๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๗๒ ตอนที่ ๑๗๑๑ – ๑๗๒๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.36 MB

     ก่อนที่สติปัฏฐานจะเกิด เป็นคน เห็นคน เป็นโต๊ะ เป็นเก้าอี้ เป็นถ้วย เป็นจาน เป็นอาหาร เป็นหนังสือ เป็นวัตถุสิ่งต่าง ๆ เป็นวิทยุ เป็นโทรทัศน์ เป็นคนกำลังร้องเพลง เป็นหนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องราวต่าง ๆ นี่คือขณะที่สติปัฏฐาน ไม่เกิด ในขณะที่เห็น เพราะฉะนั้น ในขณะที่เห็น ที่จะเป็นสติปัฏฐาน คือ มีสิ่งที่กำลังปรากฏ และปัญญาเริ่มพิจารณาที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร


หมายเลข  691
ปรับปรุง  10 ม.ค. 2564

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  2.36 MB


หนังสือแนะนำ