แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๐๙๑ – ๑๑๐๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๐๙๑ – ๑๑๐๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.36 MB

เป้าหมายในพระพุทธศาสนา คือ การอบรมเจริญปัญญาให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ความเป็นจริง คือ สัจธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ถ้าท่านผู้ฟังขาดการพิจารณาจะไม่ทราบเลยว่า เป้าหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะคืออย่างไร


หมายเลข  538
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download

pdf Download  2.36 MB