แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๑๒๑ – ๑๑๓๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๑๒๑ – ๑๑๓๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.24 MB

จะเห็นได้ว่า ชีวิตประจำวันมีทั้งสภาพธรรมที่เป็นปรมัตถ์เกิด และยังต้องมีขณะที่รู้อรรถ รู้ความหมายของปรมัตถธรรมนั้นๆ ชีวิตจึงจะดำเนินต่อไปได้

เพราะฉะนั้น การอบรมเจริญปัญญา ต้องรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่า ขณะใดอารมณ์ที่กำลังปรากฏเป็นปรมัตถธรรม ขณะใดเป็นจิตซึ่งกำลังมีอรรถ ความหมาย หรือว่าบัญญัติเป็นอารมณ์ เพื่อที่จะได้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่า ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนจริงๆ


หมายเลข  545
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563