แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๐๑๑ – ๑๐๒๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๐๑๑ – ๑๐๒๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download 2.17 MB

ใครจำชาติก่อนนี้ได้บ้าง ท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะระลึกถึงชาติก่อนได้ เพราะฉะนั้น ถ้าท่านจุติจากชาตินี้แล้วเกิดใหม่ในภูมิซึ่งจำไม่ได้ ก็ชาตินี้ ถ้าท่านผู้ฟังทราบว่า ปัจจุบันชาติกำลังจะเป็นชาติอดีตของชาติหน้า ซึ่งท่านผู้ฟังอยากนึกออกเหลือเกินใช่ไหมว่า ชาติก่อนเราทำอะไรบ้าง ทำบุญกุศลที่ไหน อย่างไร กี่ครั้ง เกิดเป็นใคร ที่ไหน อย่างไร เพราะฉะนั้น ชาตินี้ที่กำลังเป็นอยู่นี้ชัดเจน ซึ่งชาติหน้าไม่มีวันจะจำได้หมด ชาติหน้าจะนึกถึงชาตินี้แต่ละวัน ๆ นึกอย่างไรก็นึกไม่ได้ใช่ไหม แต่ชาตินี้ซึ่งกำลังเป็นของจริง ปรากฏทุกวัน แต่ละวันๆ ท่านผู้ฟังทราบดีว่า ท่านมีอกุศลจิตอะไรบ้าง ท่านทำอกุศลกรรมอะไรบ้าง และท่านมีกุศลจิตอะไรบ้าง ทำกุศลกรรมอะไรบ้างในชาตินี้ ไม่มีใครรู้ดียิ่งกว่าตัวท่าน


หมายเลข  516
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download