ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณพงษ์ชัย อัมมตานนท์ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณพงษ์ชัย อัมมตานนท์ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อราวปลายปีที่แล้ว ขณะที่ข้าพเจ้านั่งรอเวลาการสนทนาธรรมที่มูลนิธิฯ พี่แก้วตา เอนกพุุฒิ ได้เข้ามาสนทนาด้วย และ กล่าวเชิญข้าพเจ้าและครอบครัวให้ไปร่วมสนทนาธรรมที่เขาใหญ่ ในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ขณะนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า เวลายังอีกนาน ไม่แน่ว่าเมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสไปหรือไม่ แต่ข้าพเจ้าก็ตอบรับคำเชิญของพี่แก้วตาด้วยความซาบซึ้งยิ่ง ในความเมตตาของท่าน ทั้งได้ทราบว่า การจัดสนทนาธรรมคราวนี้ มีจุดประสงค์หลักคือ อยากให้ท่านอาจารย์ได้พักผ่อนในสถานที่ที่สบายๆ และ ประการสำคัญ ท่านต้องการเชิญสหายธรรมจากบ้านธัมมะเชียงใหม่ ให้ได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมอย่างใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจำกัดจำนวนของสหายธรรม เพื่อให้พอ เหมาะกับสถานที่ที่จัดไว้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความละเอียด ประณีต ในการให้ของพี่แก้วตาเป็นอย่างยิ่ง ในเบื้องแรกนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอนำเสนอข้อความที่พี่แก้วตา ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดสนทนาธรรมครั้งนี้หมายเลข  474
เปิด  642
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ