ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณวรรณวิไล(คุณตุ๊กแก) ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณวรรณวิไล(คุณตุ๊กแก) ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ คุณสมศักดิ์ และ คุณวรรณวิไล(คุณตุ๊กแก) เชาวน์ธาดาพงศ์ ได้กราบเรียนเชิญ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปร่วมสนทนาธรรมที่บ้านของท่าน ณ ซอยสายไหม ๖๖ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ความที่ท่านเจ้าของบ้านทั้งสองเป็นศิลปิน บ้านของท่านจึงมีการออกแบบที่น่าอยู่มากๆ เป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น อยู่สบาย อากาศถ่ายเทดีมาก และที่สำคัญ ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศเลย ทุกคนได้รับอากาศบริสุทธิ์ตลอดเวลาหมายเลข  473
เปิด  690
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ