ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดย วันชัย ภู่งาม

ชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท โดย ท่าน พล.ต.นพ.กฤษฎา ดวงอุไร ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ท่านพล.ต.หญิง เรณู ประทุมมณี พ.ต.อ. ธีรชล ประทุมมณี และคณะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ และคณะวิทยากร ไปสนทนาธรรม ที่ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.

โดยปรกติ ทางชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท ได้มีกุศลศรัทธากราบเรียนเชิญท่านอาจารย์และคณะวิทยากร มาร่วมสนทนาธรรมที่นี่ เนื่องในโอกาสวันสำคัญๆ อยู่เป็นประจำ เป็นที่ทราบและรอคอยการสนทนาธรรมรายการนี้ของทุกท่านผู้ที่ติดตามรับฟังการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ หลายท่านไม่เคยเห็นที่มูลนิธิฯ ก็จะได้พบกันที่นี่หมายเลข  453
เปิด  651
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ