ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คุณหมอทวีป และคุณพรทิพย์ ถูกจิตร ได้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ ไปสนทนาธรรมที่บ้านของท่านทั้งสองย่านตลิ่งชัน

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ที่ท่านได้มีโอกาสเปิดบ้านของท่านเพื่อเกื้อกูลแก่สหายธรรม ทั้งการให้โอกาสในการฟังพระธรรมอันมีค่า ในสถานที่อันแสนสะดวกสบาย และที่ท่านให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอีกประการหนึ่งคือ เรื่องอาหาร ที่ท่านจัดเตรียมไว้ต้อนรับ

โดยคุณหมอ ถึงกับลงมือปรุงอาหารด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลที่ว่า นอกจากจะให้ทุกท่านได้ฟังและสนทนาธรรมในสถานที่อันแสนสบายแล้ว ท่านก็อยากให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า สด สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพหมายเลข  450
เปิด  702
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ