ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่มูลนิธิฯ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่มูลนิธิฯ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓
โดย วันชัย ภู่งาม

ในวันวิสาขบูชา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปีนี้ นอกจากจะเป็นวันที่มีการสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับทุกๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว

วันนี้ เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว ยังเป็นวันเปิดที่ทำการของมูลนิธิฯ แห่งนี้เป็นวันแรก อีกด้วย นอกจากนั้น ในวันนี้ยังเป็นวันแรกของการเปิดใช้อาคารของมูลนิธิฯ หลังปิดซ่อมแซมนานร่วมสองเดือนด้วยครับ

ขออนุโมทนา "คณะสหายธรรม" ที่มีกุศลจิตพิมพ์หนังสือ "ข้อความประทับใจที่ได้จากธรรมบรรยาย ของ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์" เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในวันวิสาขบูชาปีนี้โดยเฉพาะครับหมายเลข  447
เปิด  700
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ