ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกา ตอนที่ ๓ สิกิริยา-ถ้ำดัมบูลลา-พระเขี้ยวแก้ว

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกา ตอนที่ ๓ สิกิริยา-ถ้ำดัมบูลลา-พระเขี้ยวแก้ว
โดย วันชัย ภู่งาม

แม้ว่า สิกิริยาจะเป็นเพียงพระราชวังบนยอดเขา ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างในทางพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นที่ที่น่าไปเยี่ยมชม ให้เห็นถึงความสามารถ ความพยายาม ความคิด ความรุ่งเรืองและความไม่ยั่งยืน ความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายของสรรพสิ่ง

สิกิริยา เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เป็นเลิศในการออกแบบผังเมือง การจัดสวน ระบบชลประทาน จิตรกรรม และงานศิลปะทั้งหลาย องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕

กล่าวกันว่า เบื้องหลังที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการก่อสร้างสถานที่ที่น่าอัศจรรย์นี้ คือ ความหวาดกลัวของพระเจ้ากัสสปะ ผู้ครองราชย์ระหว่างปี ๑๐๒๑-๑๐๓๙ พระเจ้ากัสสปะขึ้นครองราชย์ โดยร่วมมือกับนายทหารบางคนลอบปลงพระชนม์พระบิดาตัวเองอย่างทารุณ เพราะเกรงว่าพระบิดาจะยกราชสมบัติให้พระอนุชาคือ เจ้าชายโมคคัลลานะหมายเลข  443
เปิด  980
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ