ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกา ตอนที่ ๔ สวนพฤกษ์ศาสตร์ เพลาดินียา-เมืองนูวาราเอลิย่า
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกา ตอนที่ ๔ สวนพฤกษ์ศาสตร์ เพลาดินียา-เมืองนูวาราเอลิย่า

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  4.40 MB

          วันนี้เราจะเดินทางออกจากโรงแรม มหาวารี ริช เมืองแคนดี้ ไปสู่เมือง นูวาราเอลิย่า
          หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางออกจากโรงแรม ไปยังที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา เพื่อรับของที่ระลึกตามคำเชิญของทางศรีลังกา
          ที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา ตั้งอยู่คนละฝั่งตรงข้ามวัดพระเขี้ยวแก้ว โดยมีทะเลสาบคั่นกลาง ในเมืองแคนดี้
          จากนี้คณะของเราเดินทางไปชมสวนพฤกษศาสตร์ เพลาดินิยา (Peradeniya Botanical Garden) ซึ่งพระเจ้าวิกรมพาหุที่ ๓ สร้างเป็นอุทยานหลวง เมื่อ พ.ศ.๑๙๑๔ มีพันธุ์ไม้มากกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด บนเนื้อที่ ๓๗๕ ไร่


หนังสือหมายเลข  444
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2562


หนังสือแนะนำ