ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกา ตอนที่ ๔ สวนพฤกษ์ศาสตร์ เพลาดินียา-เมืองนูวาราเอลิย่า

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกา ตอนที่ ๔ สวนพฤกษ์ศาสตร์ เพลาดินียา-เมืองนูวาราเอลิย่า
โดย วันชัย ภู่งาม

วันนี้เราจะเดินทางออกจากโรงแรม มหาวารี ริช เมืองแคนดี้ ไปสู่เมือง นูวาราเอลิย่า

หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางออกจากโรงแรม ไปยังที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา เพื่อรับของที่ระลึกตามคำเชิญของทางศรีลังกา

ที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา ตั้งอยู่คนละฝั่งตรงข้ามวัดพระเขี้ยวแก้ว โดยมีทะเลสาบคั่นกลาง ในเมืองแคนดี้

จากนี้คณะของเราเดินทางไปชมสวนพฤกษศาสตร์ เพลาดินิยา (Peradeniya Botanical Garden) ซึ่งพระเจ้าวิกรมพาหุที่ ๓ สร้างเป็นอุทยานหลวง เมื่อ พ.ศ.๑๙๑๔ มีพันธุ์ไม้มากกว่า ๔,๐๐๐ ชนิด บนเนื้อที่ ๓๗๕ ไร่หมายเลข  444
เปิด  874
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ