ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
โดย วันชัย ภู่งาม

ในโอกาสวันแม่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ชมรมพุทธศาสน์ วังพญาไท ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปร่วมสนทนาธรรมเป็นประจำทุกปี ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ที่อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสนทนาธรรมมากมาย ผู้จัดต้องหาเก้าอี้มาเสริมอีกเช่นเคย รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบสวยงามเรียบร้อย มาช่วยอำนวยความสะดวกในการหาที่นั่งให้กับทุกๆ ท่าน เป็นความกรุณาของผู้จัดและเจ้าหน้าที่ทุกท่านอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับหมายเลข  449
เปิด  795
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ