ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดย วันชัย ภู่งาม

ช่วงนี้ ข้าพเจ้ามีโอกาสนำกระทู้มานำเสนอแก่ทุกๆ ท่าน หลายกระทู้ติดๆ กันเลยนะครับ เนื่องจากว่ามีเหตุและปัจจัยให้เป็นเช่นนั้น ก็คิดว่าทุกๆ ท่านคงยังไม่เบื่อ ในการที่จะได้มีโอกาสอ่านและพิจารณาข้อความบางส่วน บางตอน ที่ได้นำมาลงไว้พอสังเขปนั้น เพื่อยังประโยชน์ตามควรแก่กาล ของแต่ละท่านนะครับ

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณหมอทวีป และ คุณพรทิพย์ ถูกจิตร พร้อมด้วยคณะวิทยากร มีคุณลุง นิภัทร อ.ธีรพันธ์ อ.ธิดารัตน์ คุณคำปั่น ให้ไปสนทนาธรรมที่บ้านของท่าน ย่านตลิ่งชัน ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ แล้วครับหมายเลข  455
เปิด  643
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ