แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๓๐ ตอนที่ ๒๙๑ – ๓๐๐

แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๓๐ ตอนที่ ๒๙๑ – ๓๐๐
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เทพ อสุรกาย หรือท่านจะใช้คำว่าผีที่มาปรากฏ สำหรับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเจริญปัญญาเพื่อละ ไม่ใช่เพื่อติด ก็ไม่ต้องไปค้นหา แสวงหา ถึงปรากฏก็เจริญสติระลึกรู้ว่าเป็นนามธรรม เป็นรูปธรรม เหมือนกับมนุษย์ เหมือนกับสัตว์ภูมิอื่น จะได้ละการยึดถือ การพอใจ การห่วงใย การติดข้องในขณะนั้น เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องของการการละ ไม่ใช่พยายามจะไปพิสูจน์ หรือจะไปแสวงหา

สำหรับบุคคลในภูมิอื่น ที่จะปรากฏในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานเป็นกาลสมบัตินั้น ก็เป็นการปรากฏให้รู้ ให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สำหรับยักษ์ที่สิงสามเณรสานุ เรื่องของการสิง สงสัยไหมว่าจะเป็นไปได้อย่างไร


หมายเลข  379
เปิด  579
ปรับปรุง  10 พ.ย. 2566