ไม่มีอะไรที่ไม่ติด


  ชุมพร สำคัญตรงที่คิด เหมือนกับที่ท่านอาจารย์บอกว่า   สติต้องระลึกไปในตัวคิดที่เป็นสภาพรู้ ตัวคิดนี่คิดตลอดเวลา แต่ปัจจัยที่จะทำให้สติระลึกไปในลักษณะที่เป็นสภาพรู้ คือ ตัวจิต ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นจิรกาลภาวนา ซึ่งรู้สึกมันยากจริงๆค่ะ

  ท่านอาจารย์    คุณชุมพรว่า คุณชุมพรติดในเรื่องคิด ใช่ไหมคะ แล้วสีสันวัณณะ สวยไหมคะ

  ชุมพร สวยค่ะ

  ท่านอาจารย์    ติดไหมคะ

  ชุมพร ติดค่ะ

  ท่านอาจารย์    แล้วเสียงชอบไหมคะ

  ชุมพร ชอบค่ะ

  ท่านอาจารย์    กลิ่น รส

  ชุมพร ทั้งหมดค่ะ

  ท่านอาจารย์    เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ติด

  ชุมพร ค่ะ ติดหมด

  ท่านอาจารย์    เพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญญารู้ความจริงของทุกอย่างที่ติด ที่ปรากฏให้รู้


  หมายเลข 8277
  8 ก.ย. 2558