ไม่มีอะไรที่ไม่ติด


  ชุมพร สำคัญตรงที่คิด เหมือนกับที่ท่านอาจารย์บอกว่า   สติต้องระลึกไปในตัวคิดที่เป็นสภาพรู้ ตัวคิดนี่คิดตลอดเวลา แต่ปัจจัยที่จะทำให้สติระลึกไปในลักษณะที่เป็นสภาพรู้ คือ ตัวจิต ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นจีรกาลภาวนา ซึ่งรู้สึกมันยากจริงๆค่ะ

  สุ.   คุณชุมพรว่า คุณชุมพรติดในเรื่องคิด ใช่ไหมคะ แล้วสีสันวัณณะ สวยไหมคะ

  ชุมพร สวยค่ะ

  สุ.   ติดไหมคะ

  ชุมพร ติดค่ะ

  สุ.   แล้วเสียงชอบไหมคะ

  ชุมพร ชอบค่ะ

  สุ.   กลิ่น รส

  ชุมพร ทั้งหมดค่ะ

  สุ.   เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ติด

  ชุมพร ค่ะ ติดหมด

  สุ.   เพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญญารู้ความจริงของทุกอย่างที่ติด ที่ปรากฏให้รู้


  หมายเลข 8277
  8 ก.ย. 2558