ท้อถอยเพราะมันยาก - ท้อถอยเพราะความเป็นเราต้องการ


  ท้อถอยเพราะมันยาก - ท้อถอยเพราะความเป็นเราต้องการ

  ผู้ถาม   ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ รู้อย่างเดียวว่าท้อถอยเพราะมันยาก ท้อถอยมาก

  สุ.   ท้อถอยเพราะความเป็นเราต้องการ

  ผู้ถาม   ใช่

  สุ.   แล้วเมื่อไหร่จะหมดความต้องการ ถ้ายังคงท้อถอยอยู่ ก็ไม่รู้อะไร แต่ถ้าเริ่มรู้   บ้าง เป็นกุศลที่สะสมไปเรื่อย ๆ

  ผู้ถาม   เพราะเป็นเรา ทั้ง ๆ ที่จากการศึกษา เราเรียนก็พอรู้

  สุ.   อันนี้กำลังสักกายทิฏฐิ

  ผู้ถาม   ทั้ง ๆ ที่พระพุทธองค์ท่านพูดในตำราอะไร ๆ ก็มีแต่จิต เจตสิก รูป ไม่เห็นมีตัว   มีตน แต่ลึก ๆ ก็ยังเป็นตัวตน

  สุ.   เพราะไม่ใช่พระโสดาบัน  ใครก็ตามที่ไม่ใช่พระโสดาบัน  จะบอกว่าไม่มีความ เห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเราไม่ได้   แต่ว่าจะมากหรือจะน้อย   ถ้ามากก็มีความ ท้อถอย เพราะยึดไว้มากและไม่ได้ดั่งใจ  แต่ถึงแม้ว่ามี ขณะที่ฟังเป็นความเข้าใจถูก เริ่ม มีความเห็นถูก จนกว่าจะเข้าใจถูกขึ้นๆ จะนานแสนนานก็จริง สามารถที่จะค่อยๆ เข้าใจ ถูกต้องขึ้นดีกว่าไม่มีหนทางเสียเลย ลองคิดถึง  ถ้าไม่มีหนทางเลย  อยู่ในสังสารวัฏฏ์ที่ เหมือนกับตกเหวลึกซึ่งไม่มีทางขึ้น แล้วมืดสนิท แล้วยังไง เราจะอยู่อย่างนั้นหรือค่อย ๆ ปีนขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อย เข้าใจถูกขึ้นทีละนิดทีละหน่อย  เมื่อมีโอกาสที่จะได้เข้าใจ ถูก เพราะเราจะไม่ทราบเลยว่า  เราจะมีโอกาสได้เข้าใจถูกอีกนานเท่าไหร่ เหมือนกับว่า เราไม่รู้ว่าเราจะรู้จักกันอีกนานเท่าไหร่   ปัญญาจะเกิดก็เกิดในขณะนี้แล้วค่อย ๆ เจริญ จากขณะนี้ไปสู่ขณะต่อไป


  หมายเลข 7948
  5 ก.พ. 2555  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari