มหาภูตรูป ๔


  มหาภูตรูป ๔

   

  สุ.   คงจะต้องค่อยๆเข้าใจแต่ละคำ ด้วยความเข้าใจจริงๆ เช่น คำว่า “มหาภูตรูป”

  รูปที่เป็นใหญ่  เป็นประธาน มี ๔ รูป จะเป็นรูปเดียวไม่ได้ เพราะเหตุว่าสภาพธรรมที่เกิด

  ต้องเกิดร่วมกัน  อาศัยกันและกันเกิด  แต่รูป ๔ รูปเป็นใหญ่กว่ารูปอื่น  เพราะเหตุว่าเป็น

  สภาพธรรมที่ต้องมี  ไม่ว่าจะเป็นรูปปรากฏที่ไหน  อย่างไรก็ตาม  จะปราศจากมหาภูตรูป

  ๔ ไม่ได้เลย

   

  สำหรับมหาภูตรูป ๔ ก็คือ ดิน ปฐวี น้ำ อาโป ไฟ เตโช และลม คือ วาโย ไม่ต้อง

  พูดภาษาบาลีก็ได้ ดิน น้ำ ไฟ ลม สลับได้ไหม ไฟ ลม ดิน น้ำ ได้ไหม ได้

   

  นี่คือความเข้าใจว่า ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่มีรูปใดๆ ที่นั่นจะต้องมีรูป ๔ รูปนี้เป็นใหญ่

  เป็นประธาน เอาแค่ ๔ ก่อนว่า ขาดไม่ได้เลย จึงเป็นมหาภูตรูป จะมีแต่ธาตุดิน ไม่มีธาตุ

  น้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ได้ หรือจะมีแต่ธาตุน้ำ ไม่มีธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่ได้ ๔ รูปนี่

  แม่นยำแล้วใช่ไหมคะ

   

  มองเห็นไหมคะ ๔ รูป

   

  เด่นพงศ์   มองไม่เห็นครับ

   

  สุ.   มองไม่เห็น มีใครเห็นบ้างไหมคะ มีใครเห็นธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม 

  เพราะฉะนั้นจะเห็นลักษณะของรูปที่ต่างๆกันไปอีก แต่เริ่มจากมหาภูตรูป ๔  ซึ่งสามารถ

  ที่จะรู้เมื่อมีการกระทบสัมผัสกับกายปสาท เกิดมาแล้วทุกคนรู้ว่าอะไรแข็ง ใช่ไหมคะ  แต่

  ไม่รู้ว่า ขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริง เป็นธาตุชนิดหนึ่ง   ซึ่งสามารถปรากฏเมื่อกระทบกาย ถูก

  ต้องไหมคะ แต่มองไม่เห็น

   

  ๔ รูป มีใครสงสัยบ้าง ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม

   

  เด่นพงศ์   วิธีที่ผมจำ ถ้าบอกว่า ดิน น้ำ ไฟ ลม พูดทีไร ถามทีไร ผมมองเห็นทุกที

  แต่ถ้าใช้ว่า ปฐวี วาโย อย่างนั้นจำได้ว่ามองไม่เห็น มันหลอกผม  นี่เป็นวิธีจำของผม

   

  สุ.   เพราะฉะนั้นการฟังธรรม ไม่ใช่ไปจำเรื่องเก่าที่เราเคยจำไว้ว่า ดินอยู่ที่ถนน

  หรือที่เอาไปปลูกต้นไม้  แต่ต้องฟังใหม่ เข้าใจใหม่ทั้งหมดเลย  ลักษณะที่แข็ง จะใช้คำ

  ว่า “อ่อน”  หรือ “นิ่ม” หรืออะไรก็ตามแต่   นั่นเป็นลักษณะของธาตุที่เป็นปฐวีธาตุ ที่ใช้

  คำว่า ธาตุดิน   แม้แต่ดินที่เราสมมติกันว่า  “ดิน”  ก็มีธาตุดินไหมคะ คือ ธรรมนี่อยากให้

  คิด และให้เข้าใจ ไม่ใช่เป็นแต่จำชื่อ และจำเรื่อง ถ้าจำชื่อ จำเรื่อง เหมือนรู้  เหมือนเข้า

  ใจ  แต่จริงๆแล้วจะสับสนได้ ถ้าเราไม่ละเอียด ดินที่เราเข้าใจ มีธาตุดินไหมคะ

   

  เด่นพงศ์  ดินที่เราเข้าใจว่าเป็นดิน มีครับ

   

  สุ.   มี ลักษณะที่อ่อนแข็งอยู่ตรงไหน เมื่อไร นั่นเป็นลักษณะของธาตุดิน ธาตุไฟ

  ร้อน ตรงไหนก็ตาม เราอาจจะไปจำว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่   แต่ถ้าลักษณะร้อนปรากฏเมื่อ

  ไร ขณะนั้นก็สามารถรู้ได้ทางกาย  เป็นลักษณะของธาตุที่ต่างกับธาตุดิน   เพราะว่าธาตุ

  ดินแข็ง แต่ว่าธาตุไฟจะอุ่น หรือจะร้อน หรือจะเย็น

   

  เพราะฉะนั้นเราเคยเรียกสิ่งนั้นว่า อะไรก็ตามแต่ แต่ถ้าศึกษาธรรม ก็กำลังศึกษา

  เรื่องสิ่งที่มีจริง มีลักษณะแต่ละอย่างซึ่งไม่ปะปนกัน

   

  เพราะฉะนั้นสำหรับธาตุที่เป็นใหญ่ เป็นประธาน ๔ ธาตุ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ

  ธาตุลม ธาตุน้ำไม่สามารถปรากฏทางกาย   เพราะเป็นธาตุที่เกาะกุมธาตุทั้ง ๓ คือ  ธาตุ

  ดิน  ธาตุไฟ ธาตุลม ไม่แยกจากกันเลย

   

  เพราะฉะนั้นที่ใดมีธาตุดิน ธาตุไฟ ธาตุลม  ก็มีธาตุน้ำ น้ำจะเกาะกุมธาตุไฟ ธาตุ

  ลม ธาตุดิน

   

  นี่เป็นธาตุใหญ่  ชื่อว่า  “มหาภูตรูป”  ไม่ว่ารูปใดๆนอกจากนี้ทั้งหมดที่เป็นรูป จะ

  ปราศจากมหาภูตรูปไม่ได้เลย


  หมายเลข 8527
  8 ต.ค. 2554  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari