ทาน กับ ศีล มีประจำโลก


  ทาน กับ ศีล มีประจำโลก แม้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ผู้ถาม   ขั้นทาน ขั้นศีลจะน้อยมาก ไม่เน้นเลย

  สุ.   มีไหม ทุกคนมาที่นี่ มีทานหรือเปล่า มีศีลหรือเปล่า ลองไปข้างหลังบ้าน เรา   เห็นใครทำอะไร ก็ช่วยกัน

  ผู้ถาม  มีครับ แต่ไม่ได้เน้น

  สุ.   ทานกับศีล แม้ไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทานกับศีลก็มีประจำโลก แต่ ว่าถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรม เพราะฉะนั้นเราก็มีชีวิตอยู่อีกไม่นาน สั้น ๆ อย่างนี้ แล้วก็ควรที่จะให้เข้าใจอะไร

  ผู้ถาม  ในเมื่อมันจะเกิดก็ปล่อยมันไปตามเกิด

  สุ.   ถ้าปล่อยคือมีตัวตนหนาขึ้นมาอีกหน่อย

  ผู้ถาม  ใช่

  สุ.   แล้วก็ค่อยจะหนาขึ้นเรื่อยๆ   แทนที่แล้วแต่อะไรจะเกิดด้วยความเข้าใจจริงๆ  ว่า ต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัย   อันนี้จะถูกต้องกว่า อะไรจะเกิดก็ยับยั้งไม่ได้เพราะมีความเข้า ใจเรื่องปัจจัย  โลภะจะเกิดเพราะมีโลภะเป็นปัจจัย  มีโมหะเป็นปัจจัย ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุก สิ่งทุกอย่างเกิดแล้วด้วย เราไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิด ทำไมไม่คิดและเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้ว ในขณะนี้ว่าเกิดแล้วโดยปัจจัย   ทุกอย่างที่ขณะนี้ปรากฏเกิดแล้วโดยปัจจัย  ไม่ใช่เรา อยากให้เกิด ไม่ใช่เราปล่อยให้เกิด


  หมายเลข 7950
  18 มิ.ย. 2554  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari