เป็นผลของกรรมจริงๆ


  เห็นว่าเป็นผลของกรรมจริงๆ บังคับบัญชาไม่ได้ แม้เห็นในขณะนี้

  ผู้ถาม   เวลาที่สนทนากันเรื่องจุติจิต หรือปฏิสนธิจิต   ดิฉันชอบมาก เพราะ ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราบังคับอะไรไม่ได้เลย   และเห็นเลยว่าเป็นผลของ กรรมจริง ๆ  

  สุ.   ต้องเห็นละเอียดกว่านั้นว่า   แม้เห็นขณะนี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้   ทุก อย่างไม่มีการบังคับบัญชาได้   ถ้าคิดว่าบังคับได้ เรามักจะถามเสมอ   ขณะ ไหนเป็นสักกายทิฏฐิ  ขณะไหนเป็นการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา  ก็ขณะที่ คิดว่ากำลังจะบังคับนั่นเอง  เราล่ะ หรือขณะที่คิดว่าจะทำ  ทำได้ นั่นก็คือสัก กายทิฏฐิ โดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นสักกายทิฏฐิ เพราะมีเราที่คิดว่าจะทำได้


  หมายเลข 7947
  8 มิ.ย. 2554  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari